Wat is een Wooncoöperatie?

“Een wooncoöperatie is een vorm van collectief wonen. Bewoners bepalen samen hoe zij het gebouw beheren.” - Gemeente Amsterdam

Een wooncoöperatie is een coöperatieve vorm van wonen. Wij zijn opgericht als vereniging en zijn dan ook allemaal lid. Als vereniging maken wij samen besluiten en werken wij naar een gemeenschappelijk doel: duurzame woningen voor mens en natuur. Hierop willen wij geen winst maken, wat ervoor zorgt dat de woningen betaalbaar blijven.

Waar zijn wij mee bezig?

Fase 0. Om toegelaten te worden in de kaartenbak moet een wooncoöperatie een aantal documenten aanleveren: de Algemene Visie, een uitreksel van de KVK en de statuten. Na het inleveren van deze documenten volgt er een gesprek met de gemeente. Op basis van dit gesprek moeten er vaak nog wat puntjes op de i worden gezet in de algemene visie. Als alles eenmaal is goedgekeurd stuurt de gemeente een bevestigingsmail van de inschrijving.

Fase 1. Als er een kavel op de markt komt worden alle ingeschreven wooncoöperaties hiervan op de hoogte gesteld. Een wooncoöperatie kan maar op één kavel tegelijk inschrijven en de Algemene Visie moet ongewijzigd worden ingediend worden.

Fase 2. De overgebleven vijf wooncoöperaties worden gevraagd om hun Algemene Visie aan te vullen met een Kavelspecifieke Visie. In de selectiebrochure wordt aangegeven waar de Kavelspecifieke Visie aan moet voldoen. Net als bij de inschrijving voor de kaartenbak wordt er een gesprek gehouden met minimaal vier wooncoöperatieleden. De wooncoöperatie die in het selectietraject de hoogste score behaald, wordt uitgenodigd een Plan van Aanpak op te stellen.

Fase 3. Wij hebben met onze Kavelspecifieke Vise en het interview een score van 95 uit de 100 punten behaald. Dit was de hoogste score, wat betekent dat wij nu bezig zijn met onze Plan van Aanpak.

Duik wat dieper.

Fase 3

We zijn op dit moment druk bezig met het opstellen van ons Plan van Aanpak en een haalbare business case.

Het Plan van Aanpak en de haalbare business case zijn een uitwerking van onze eerdere documenten: de Algmene Visie en Kavelspecifieke Visie. In de selectiebrochure van de gemeente staat opgenomen waar het Plan van Aanpak aan moet voldoen. Het Plan van Aanpak wordt uiteindelijk door de selectiecommissie beoordeeld. Als het Plan van Aanpak voldoet aan de randvoorwaarden wordt er een optieovereenkomst getekend.

Het Plan van Aanpak.

Vorige fases bestonden uit één definitief document dat we moesten opleveren. Deze fase werken wij aan vier verschillende documenten, die allemaal met elkaar verbonden zijn.

Plan van aanpak. Naast het ontwerpen van een gebouw, hebben we als nieuwe vereniging een boel af te stemmen en organiseren. Hoe worden de woningen toegewezen? Hoe werken we samen? Hoe werkt zeggenschap en aansprakelijkheid? En nog veel meer organisatorische en juridische afspraken worden vastgesteld.

Haalbare Business Case. Het rond krijgen van de business case wordt steeds moeilijker. Neem bijvoorbeeld de afnemende dekking van de hypotheek en fluctuerende materiaal kosten. In deze business case rekenen wij alle cijfertjes positief zodat we genoeg geld binnen krijgen om te bouwen en beheren.

Ruimtelijke kwaliteit. Hoe zal ons gebouw eruit zien en hoe is daarin onze visie op samen leven en ontmoeten hierin verwerkt? Dit document beschrijft onze wensen en dromen en hoe die verwerkt zijn in de plattegronden van het gebouw en de tuin.

Schematische weergave plattegronden. Naast woorden, zijn er ook beelden nodig om duidelijk te maken hoe wij ons wooncomplex willen realiseren. Op de plattegronden zal te zien zijn hoe de woningen en gemeenschappelijke ruimten verdeeld zijn over alle verdiepingen samen met een impressie van de gevel.

Nieuwsgierig?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

* indicates required